Obszary działania

Obszary działania

Izba Rzeczoznawców PTI działa w szerokim obszarze merytorycznym. Nasze Towarzystwo, skupiając ponad tysiąc specjalistów-informatyków, w tym wielu wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, jest w stanie podejmować się opracowywania bardzo złożonych analiz i wydawania obiektywnych opinii w najbardziej skomplikowanych sprawach z zakresu informatyki i telekomunikacji.

Przyjęta w 2006 roku klasyfikacja specjalności zawodowych rzeczoznawców, zgodna z wykazem z EUCIP (European Certification of Informatics Professionals), usprawnia naszym klientom precyzowanie tematów zleceń a Dyrektorowi Izby kierowanie zlecanych prac do właściwych ekspertów.

Planowanie

   

P.1 Zarządzanie systemami informatycznymi

P.2 Ekonomika TI

P.3 Internet i nowa ekonomia

P.4 Zarządzanie projektami informatycznymi

P.5 Prezentacje i techniki komunikacji

P.6 Prawne i etyczne aspekty TI

Implementacja systemów informatycznych

Eksploatacja systemów informatycznych

   

I.1 Projektowanie i implementacja systemów
informatycznych

I.2 Zarządzanie danymi i bazy danych

I.3 Programowanie

I.4 Interfejs użytkownika

I.5 Projektowanie i implementacja systemów www

E.1 Architektura systemów informatycznych

E.2 Systemy operacyjne

E.3 Sieci komputerowe i teleinformatyczne

E.4 Usługi w sieciach komputerowych

E.5 Systemy mobilne

E.6 Zarządzanie sieciami

E.7 Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Przykładowe formy działalności związane z opiniowaniem:

 
 • Wydawanie opinii
 
 • Recenzje opracowań
 
 • Ocena ofert w przetargach (głównie publicznych)
 
 • Badanie, analiza i ocena: projektów informatycznych, aplikacji, systemów informacyjnych i procesów wdrożeniowych pod kątem ich poprawności i rzetelności wykonania.

Przykładowe formy działalności związane z doradztwem:

 
 • Konsultacje
 
 • Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze biegłych
 
 • Delegowanie biegłych dla sądów i arbitrażu UZP.

Przykładowe formy działalności związane z opracowywaniem dokumentów:

 
 • Przygotowanie regionalnych strategii informatyzacji
 
 • Opracowanie koncepcji informatyzacji
 
 • Projekty zapisów w SIWZ
 
 • Przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania oferentów
 
 • Opracowanie założeń do testów akceptacyjnych - wydajnościowych i funkcjonalnych