Aktualności

Pieczęć Rzeczoznawcy

Zasady posługiwania się pieczęcią "Rzeczoznawca PTI"

 
  1. Odcisk pieczęci rzeczoznawcy PTI jest potwierdzeniem, że ekspertyza, opinia lub recenzja została wykonana zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI.
  2. Pieczęć rzeczoznawcy PTI jest własnością PTI i służy do oznaczania opinii, ekspertyz, opracowań i innych prac wykonywanych przez rzeczoznawcę PTI na podstawie zlecenia Izby Rzeczoznawców.
  3. Dyrektor Izby Rzeczoznawców może wyrazić zgodę na użycie pieczęci rzeczoznawcy PTI na innych dokumentach ściśle związanych z realizacją zlecenia Izby Rzeczoznawców.
  4. Rzeczoznawca jest zobowiązany potwierdzić odbiór pieczęci rzeczoznawcy własnoręcznym podpisem.

Wzór pieczęci "Rzeczoznawca PTI"

Wszyscy rzeczoznawcy posługują się pieczęciami, wykonanymi według poniższego wzoru.

Powyższy przykład Pieczęci Rzeczoznawcy PTI został umieszczony na stronie internetowej Izby Rzeczoznawców w celach informacyjnych i wszelkie użycie obrazu pieczęci niezgodne z przedstawionym przeznaczeniem jest zabronione.

Każdy rzeczoznawca PTI używa tylko jednej pieczęci, która jest opatrzona jego imieniem, nazwiskiem i trzycyfrowym numerem ewidencyjnym z Listy Rzeczoznawców PTI.