Aktualności

Specjalności Rzeczoznawców

Specjalności Rzeczoznawców

Od 8 marca 2006 roku w Izbie Rzeczoznawców obowiązuje nowa klasyfikacja specjalnoci zawodowych rzeczoznawców zgodna z wykazem specjalności EUCIP (European Certification of Informatics Professionals - http://www.eucip.org)

Każdy kandydat na rzeczoznawcę, składając wniosek o wpisanie na Listę Rzeczoznawców PTI określa te specjalności, w których zamierza działać. Swoje umiejętności, doświadczenie i zdobyte certyfikaty wyszczególnia w Karcie Rzeczoznawcy.

Obecni rzeczoznawcy, chcąc aktywnie uczestniczyć w działaniach Izby, zobowiązani są do aktualizacji danych o sobie, przesyłając je do Biura Izby Rzeczoznawców na formularzu Karty Rzeczoznawcy.

Symbol

Specjalność

P. Planowanie

 

P.1

Zarządzanie systemami informatycznymi

 

P.2

Ekonomika TI

 

P.3

Internet i nowa ekonomia

 

P.4

Zarządzanie projektami informatycznymi

 

P.5

Prezentacje i techniki komunikacji

 

P.6

Prawne i etyczne aspekty TI

I. Implementacja systemów informatycznych

 

I.1

Projektowanie i implementacja systemów informatycznych

 

I.2

Zarządzanie danymi i bazy danych

 

I.3

Programowanie

 

I.4

Interfejs użytkownika

 

I.5

Projektowanie i implementacja systemów www

E. Eksploatacja systemów informatycznych

 

E.1

Architektura systemów informatycznych

 

E.2

Systemy operacyjne

 

E.3

Sieci komputerowe i teleinformatyczne

 

E.4

Usługi w sieciach komputerowych

 

E.5

Systemy mobilne

 

E.6

Zarządzanie sieciami

 

E.7

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

PTI zrzesza ponad tysiąc specjalistów-informatyków, których wiedza i doświadczenie wykracza poza ramy przyjętego wykazu specjalności, dlatego Izba Rzeczoznawców może podejmować się opracowywania bardzo złożonych ekspertyz dotyczących zagadnień o znaczeniu ogólnopaństwowym i szerszym.