Aktualności

recenzja

Recenzja wewnętrzna

Opinia przed przekazaniem jej klientowi jest poddawana recenzji wewnętrznej przez innego rzeczoznawcę.
Recenzent wewnętrzny może zaproponować:

 
  • przyjęcie opinii bez zmian,
  • ponowne sporządzenie opinii,
  • wprowadzenie zmian do opinii.

Recenzja jest przekazywana Dyrektorowi Izby Rzeczoznawców, który przekazuje ją autorowi opinii.
Od recenzji wewnętrznej można odstąpić za zgodą zamawiającego, jeśli:

 
  • opinia dotyczy sprawy o niewielkiej wartości lub nieskomplikowanej,
  • powołanie recenzenta byłoby sprzeczne z zasadami zachowania tajemnicy.

Tryb odwołania się od decyzji recenzenta

W przypadku, gdy autor opinii nie zgadza się ze zmianami proponowanymi przez recenzenta, Dyrektor Izby Rzeczoznawców powołuje drugiego recenzenta, którego zdanie jest ostateczne.