Sekcja Edukacji Informatycznej


Zarząd Sekcji:

Strona internetowa Sekcji:

http://pti-edu.pti.org.pl

Lista dyskusyjna Sekcji:

pti-edu@lista.pti.org.pl

Kontakt

Regulamin

Regulamin Sekcji ds. Edukacji Informatycznej

Sprawozdania z działalności Sekcji:

Sprawozdanie sekcji Edukacji Informatycznej za 2014 r.