Aktualności

Aktualności

Nowy Statut PTI

W dniu 6 października Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dokonał wpisu zmian w Statucie PTI, które przyjęto na Zjeździe Delegatów 25 czerwca 2017 r. Obowiązujący Statut można znaleźć na stronie http://www.pti.org.pl/content/download/6822/50369/file/statut%2025.06.2017.pdf.


Najważniejsze decyzje, które w sprawie Statutu podjęli Delegaci to:

  • pozostawienie 3-letniej kadencji władz PTI,
  • ustalenie, że społeczne funkcje z wyboru są wykonywane bez wynagrodzeń,
  • odrzucenie propozycji automatycznego awansowania prezesów odchodzących zarządów do władz następnej kadencji,
  • wprowadzenie corocznego obowiązku sprawozdawczego Rady Naukowej,
  • pozostawienie sądów koleżeńskich, z GSK w roli drugiej instancji (ale bez możliwości odwoływania się do Zjazdu, jak to regulowane było dotychczas).

za: https://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:211