Aktualności

FedCSIS 2017

Tegoroczna konferencja FedCSIS (Federated Conference on Computer Science and Information Systems) po raz pierwszy odbędzie się poza granicami Polski, w czeskiej Pradze. Obrady rozpoczynają się już 3 września. Za przygotowanie konferencji odpowiadają: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Mazowiecki PTI, IEEE Computer Society, Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze (ČVUT), Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Jak zwykle organizatorzy przygotowali wiele ścieżek tematycznych. Pierwsza z nich – Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA) – dotyczyć będzie badań w dziedzinie sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Poza licznymi warsztatami tematycznymi zaplanowano także kolejną edycję konkursu Data Mining Challenge. W tym roku zadaniem uczestników jest stworzenie algorytmu, który pozwoliłby maszynie na grę w Hearthstone: Heroes of Warcraft. Autorzy najlepszych prezentacji (w kategorii studentów i pracowników naukowych) otrzymają nagrodę im. prof. Zdzisława Pawlaka, której sponsorem jest Oddział Mazowiecki PTI.

Drugi blok tematyczny – Computer Science & Systems (CSS) – stanowi forum wymiany myśli w sferze informatyki technicznej i systemów informatycznych, obejmując zarówno kwestie bliskie inżynierii, jak i zagadnienia związane z oprogramowaniem. Zaplanowano warsztaty m.in. z kryptografii, algorytmów oraz programowania z ograniczeniami.

Kolejna ścieżka tematyczna – International Conference on Innovative Network Systems and Applications (iNetSApp) – poświęcona będzie technologiom sieciowym, w tym problemom bezpieczeństwa i prywatności oraz internetowi rzeczy.

Osobny blok tematyczny przewidziano dla inżynierii oprogramowania i wytwarzania oprogramowania – m.in. na potrzeby internetu rzeczy, mikrousług czy systemów cyberfizycznych. Natomiast w ramach ścieżki Information Technology for Management, Business & Society (IT4MBS) odbędą się warsztaty dotyczące zastosowań informatyki w zarządzaniu, biznesie oraz edukacji.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji, a adresowanym do doktorantów będzie Doctoral Symposium on Recent Advances in Information Technology. Młodzi adepci nauki będą mogli zaprezentować swoje prace przed bardziej doświadczonymi kolegami. Przewidziano także zajęcia, które pozwolą zgłębić zasady poprawnego prowadzenia badań i pisania artykułów naukowych.

Prezentacje przedstawione podczas konferencji publikowane są w prestiżowym serwisie IEEE Xplore Digital Library, a następnie przechodzą proces indeksowania przez najważniejsze agencje rankingowe, w tym Thomson Reuters Web of Science (co oznacza przyznanie 15 punktów MNiSW), a także w SCOPUS oraz DBLP. Materiały konferencyjne FedCSIS ukazują się w czasopiśmie „Annals of Computer Science and Information Systems” (ACSIS).

Podczas konferencji przewidziano także wykłady zaproszonych gości (key-note speakers). Jako pierwszy wystąpi Jan Vitek (Northeastern University, USA), który przedstawi język programowania R. Stał się on bardzo popularnym narzędziem zarówno w naukach społecznych, jak i przyrodniczych, uniezależniając pracowników akademickich od płatnych pakietów statystycznych.

Zbigniew Michalewicz z firmy Complexica opowie o zastosowaniu sztucznej inteligencji do analiz dużych zbiorów danych. Informacje pozyskane tą drogą są używane przez firmy m.in. do zwiększenia sprzedaży.

Kolejny wykład zaproszony – autorstwa Giancarlo Guizzardiego – dotyczyć będzie zmiany reprezentacji materialnej pojęć ontologicznych na ich cyfrowe odpowiedniki. Przykładem takiego zjawiska w przypadku środków płatniczych jest proces zastępowania banknotów i monet przez dane z internetowego konta bankowego.

Peter Palensky z Delft University of Technology wprowadzi uczestników konferencji w tematykę inteligentnych sieci energetycznych, które umożliwiają elastyczne zarządzanie dostawami, zasobami i ich wykorzystaniem. Sieci te, w połączeniu z odbiornikami energii, tworzą bardzo skomplikowane systemy cyberfizyczne.

Ostatniego dnia konferencji wystąpi Marjan Mernik ze słoweńskiego Universitetu Mariborskiego. Opowie o dziedzinowych językach programowania, które pozwalają na bardziej efektywne tworzenie oprogramowania.

Poza wydarzeniami konferencyjnymi zaplanowano także liczne atrakcje towarzyszące – imprezę integracyjną, uroczystą kolację, a także zwiedzanie Pragi, XIV-wiecznego zamku Karlštejn oraz browaru Pilsner Urquell.

Więcej informacji – na stronie https://www.fedcsis.org/2017