Aktualności

Statut i regulaminy

Uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w dniu 25.06.2017 r., zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, obowiązujący od 06.10.2017 r.

Statut PTI

Strategia funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 2015-2020

uchwalona przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego w dniu 21 marca 2015 r.

Osoby zainteresowane dyskusją nad kształtem dokumentów określających podstawy działania PTI (statut, strategia, regulaminy itp.) mogą włączyć do tych prac po rejestracji w systemie moodle pod adresem: http://edu.rsei.umk.pl/mpti

Regulaminy:

ZASADY BUDŻETOWANIA PTI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI PTI

Regulaminy komisji i sekcji zatwierdzone przez Zarząd Główny PTI:

==========

STATUT PTI uchwalony przez XI Zjazd Delegatów PTI w dniu 14 czerwca 2014 r., zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, obowiązujący od 10 października 2014 r.

STATUT PTI uchwalony przez X Zjazd Delegatów PTI w dniach 28-29 maja 2011 r., zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, obowiązujący od 9 września 2011 r.