Aktualności

Kalendarium imprez PTI

16-17 października 2015 - Warszawa

IX konferencja ITStar2015 spotkanie członków Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)

PTI


̅

październik 2015

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Magisterskie z Informatyki

Oddział Dolnośląski PTI


̅

17-19 września 2015 - Międzyzdroje

Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej (CMEE 2015)

Oddział Zachodniopomorski PTI


̅

17-19 września 2015 - Międzyzdroje

Sejmik Młodych Informatyków SMI

Oddział Zachodniopomorski PTI


̅

17-19 września 2015 - Międzyzdroje

Konferencja Informatyka w Zarządzaniu (IwZ)

Oddział Zachodniopomorski PTI


̅

17-19 września 2015 - Międzyzdroje

Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO)

Oddział Zachodniopomorski PTI


̅

13-16 września 2015 - Łódź

Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)

Oddział Mazowiecki PTI, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Łódzka


̅

9-12 września 2015 - Hołny Mejera

X Konferencja "Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy” (TERW)

Oddział Podlaski PTI


̅

wrzesień 2015 - Toruń

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr"

Oddział Kujawsko – Pomorski PTI


̅

30 czerwca – 1 lipca 2015 - Toruń

XII Konferencja "Informatyka w Edukacji" (IwE2015)

Oddział Kujawsko – Pomorski PTI


̅

12 czerwca 2015 - Gdańsk

InfoShare

Oddział Pomorski PTI


̅

13 czerwca 2015 - Warszawa

Rapid Baran Development

Oddział Mazowiecki PTI


̅

16 czerwca 2015 - Rzeszów

Konferencja „Wczoraj i Dziś – Badania na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki”

Koło Rzeszowskie PTI


̅

17 czerwca 2015 - Słok koło Bełchatowa

VI Konferencja iNOTICE

Oddział Łódzki PTI, Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej


̅

18-21 czerwca 2015 - Stare Sady nad jez. Tałty

XX Międzynarodowe Żeglarskie Mistrzostwa Polski Branży Teleinformatycznej – IT Cup 2015


̅

21-22 maja 2015 - Warszawa

Konferencja „Technologie Informacyjne w Zarządzaniu”

Oddział Mazowiecki PTI, Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Sekcja Informatyki w Zarządzaniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Łódzki Oddział Association for Computing Machinery


̅

14 maja 2015 - Warszawa

Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

PTI


̅

14 maja 2015 - Zielona Góra

Zielonogórska Konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Koło PTI w Zielonej Górze, SEP Oddział Zielonogórski


̅

14 maja 2015 - Warszawa

Konferencja „Europejski Rynek Cyfrowy - umiejętności, gospodarka, praca”

Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, MAiC, Instytut Spraw Publicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce


̅

13 maja 2015 - Sejm RP

XVI Konferencja Okrągłego Stołu - Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego „Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności”

PTI, SEP


̅

13 maja 2015 - Rzeszów

Warsztaty naukowo–techniczne „Inteligentny rozwój – wiedza i innowacje”

Koło Rzeszów PTI, SEP Oddział Rzeszowski, Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej


̅

12 maja 2015 - Siedliska k. Rzeszowa

Seminarium techniczne „Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

PTI Koło Rzeszów, SEP Oddział Rzeszowski, Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej


̅

11 maja 2015 - Warszawa

Konferencja „Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast”

PTI, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza


̅

7-8 maja 2015 - Warszawa

Światowe Forum ECDL Warszawa

PTI ECDL


̅

maj 2015 - Szczecin

InfoTrendy - Szczecińskie Dni Informatyki

Oddział Zachodniopomorski PTI


̅

kwiecień - maj 2015 - Warszawa

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „TIK?-TAK!

PTI ECDL


̅

kwiecień - maj 2015 - Warszawa

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Edukacja z Panem T.I.K.iem”

PTI ECDL


̅

23 kwietnia 2015 - Warszawa

Konferencja "Nowoczesne Technologie Cyfrowe w Edukacji. Szkolnictwo Zawodowe - diagnoza, wyzwania, inspiracje"

PTI, Microsoft


̅

16-17 kwietnia 2015 - Łomża

Podlaska Konferencja Informatyczna 2015 "Informatyka użytkowa"

Oddział Podlaski PTI


̅

23-29 marca 2015 - Cały kraj

"Dni Otwarte ECDL" cykl imprez

PTI


̅

14 lutego 2015 - Szczyrk

XV Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim

PTI, LGBS Polska Sp.z o.o.