Oddział Mazowiecki PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://www.mazowsze.pti.org.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
ul. Solec 38 lok. 103
00-394 Warszawa
NIP 522-000-20-38
tel/fax: 22 838 47 05

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
03 1090 1056 0000 0001 1121 2237

WŁADZE

Zarząd
Marcin Paprzycki – prezes
Tomasz Kulisiewicz – wiceprezes
Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz – skarbnik
Andrzej Dyżewski – sekretarz
Anna Andraszek – członek Zarządu
Jarosław Deminet – członek Zarządu
Małgorzata Kalinowska-Iszkowska – członek Zarządu
Kamil Sitarski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Paweł Sawicki – przewodniczący
Teresa Hulanicka-Michalak
Ewa Mizerska

Sąd Koleżeński
Zbigniew Kaliszyk – przewodniczący
Andrzej Król
Wiesław Paluszyński

INFORMACJE Z ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO

Rapid Baran Development 2019

Oddział Mazowiecki PTI zaprasza na kolejną edycję pikniku integracyjnego RBD (Rapid Baran Development). Spotkanie jest organizowane już od 19 lat dla informatyków, ich rodzin...
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast