Oddział Podkarpacki PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://www.rzeszow.pti.org.pl/

Adres do korespondencji i kontaktu:
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 12 99
email: rzeszow[at]pti.org.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
58 1090 1056 0000 0001 1121 2217

WŁADZE

Zarząd
Marek Bolanowski – prezes Zarządu
Andrzej Paszkiewicz – wiceprezes, skarbnik
Damian Mazur – członek Zarządu
Tadeusz Kwater – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Robert Pękala – przewodniczący
Bogusław Twaróg – sekretarz
Zbigniew Gomółka

Sąd Koleżeński
Galina Setlak – przewodnicząca
Mirosław Mazurek – wiceprzewodniczący
Paweł Dymora

INFORMACJE Z ODDZIAŁU PODKARPACKIEGO

SOMETHING ABOUT IT SECURITY – z Oddziałem Podkarpackim PTI

Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego włączył się w organizację konferencji SOMETHING ABOUT IT SECURITY. Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników prac badawczych realizowanych przez doktorantów oraz...
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast